Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 13./14.03.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u  porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00h

Bosanski Brod……………………………  563 ( pripremno stanje), jučer 581,

Bosanski Šamac…………………………   448 ( normalno stanje),  jučer 487,

Orašje…………………………………….    692 ( pripremno stanje), jučer 703.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je 199,35  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata, nivo je nižii za 1 cm.  Ispust kroz temeljne otvore iznosi 36,87 m3/s.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Vodostaji  rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA

OD POPLAVA

 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati         102 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati 480 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati        -115 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati          224 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati          121 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati    77 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati          194 cm 265 cm
Jasenica Jasenica-Most 07:00 sati            25 cm 130 cm

 

Srednjobosanski kanton

 

Vodostaji Rijeka na području SBK-KSB.

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

14.03.23.

08:00

 

20 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

14.03.23.

08:00

 

97 cm

 

 

Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

14.03.23.

08:00

 

112 cm

  Max. zab. Vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. Obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

14.03.23.

08:00

 

35 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Bistrica

 

 

Bistrica

 

14.03.23.

08:00

 

46 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

HS Veseočica Veseočica 14.07.2023. 88 cm Max.zab.vodostaj 141cm

Poč.obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

14.03.23.

08:00

 

77 cm

 

  Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010

Poč.obavj.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać.

Vodostaj rijeke Une iznosi 78 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most.

Vodostaj rijeke Sane iznosi 187 cm, (kritična tačka je 380 cm).

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona  je normalan.

 

Zapadnohercegovački kanton

Rijeka Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj izmjeren jutros u 08:00 sati, iznosio je 224cm (280 cm redovna odbrana od poplave). Jučer u isto vrijeme iznosio je 232 cm.

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je intervenciju na gašenju požara od 20:19 do 21:45 sati, na lokaciji Gornji Petrovići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara od 18:40 do 19:50 sati, u mjestu Pjanići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara od 18:50 do 21:00 sati, u mjestu Vrhpolje, gdje je gorjela šuma.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara od 05:37 do 06:10 sati, u Ul. Nurije Pozderca, gdje je gorjelo putničko motorno vozilo.

 

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara u ugostiteljskom objektu „Kuen“ u ulici Alije Izetbegovića.

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavac imala je intervencije na gašenju požara u stanu u ulici Školsaka, te na gašenju niskog rstinja u naselju Dobošnica.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara u MZ Stjepan Polje, gdje je gorjela pilana „Radial-silos“.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinca grada Čapljine imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 16:25 do 17:10 sati, u Čeljevu, gdje je gorjelo rastinje,
  • od 17:30 do 18:00 sati, u Čeljevu, gjde je gorio otpadni materijal, te
  • od 19:30 do 19:50 sati, na Zabrdalju, gdje je gorio otpadni materijal u kontejneru.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice općine Travnik imali su  intervenciju na gašenju požara otpadnog materijala u gradskom području.

 

Zapasnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara od 13:00 do 13:50 sati na lokalitetu Vraca (u gradu), gdje je gorjela trava površine oko 3 000 m2. U gašenju su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara

od 17:15 do 17:55 sati u Crvenom Grmu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje površine oko 2 000 m2. U gašenju sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su sedam manjih intervencija i to: tri intervencije na gašenju zapaljenog niskog rastinja, jedna na gašenju manjeg požara na stambenom objektu, jedna na gašenju zapaljene barake, jedna intervencija po dojavi o pojavi dima u stanu i jedna tehnička intervencija.

 

Tehničke intervencije

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je tehničku intervenciju od 13:00 do 14:00 sati na otvaranju stana u ulici Maršala Tita.

 

OŠTEČENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Zbog kvara kojeg je uzrokovala grana koja je pala na električne kablove u prekidu je bio dalekovod Grad u Bosanskoj Krupi, u trajanju od sat vremena i jedanaest minuta.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na pet lokacija na podrućju općina: Vogošća, Busovača, te gradova Tuzla, Goražde i Široki Brijeg timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 8 eksplozivnih sredstava i streljiva 19 kom.

 

OSTALO

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za Kanton 10 zbog mogučih udara vjetra do 60 km/h.

 

Visina snijega u 07 sati (cm): Bjelašnica 140.

 

 

                                                                                                                                                                                                                     FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR