Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 08./09.10.2023. godine, do 10:00 sati

 

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar.Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 13:20 do 13:45 sati, u ul. Kralja Zvonimira, gdje je gorio otpad, te

– od 19:10 do 19:45 sati, na Bišću Polju, gdje je gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 12:25 do 13:15 sati, u blizini željeznične pruge u Šurmancima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te

– od 18:40 do 19:45 sati, na gradskoj deponiji Ada, gdje je gorio otpad.

Grad Konjic. Vatrogasna jendica grada Konjic imala je intervenciju na gašenju požara od 19:20 do 20:30 sati, na Gašinom Brdu, gdje  je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jednica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Hasan Paše Predojevića, gdje je gorjelo putničko motorno vozilo.

 

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jednica grada Gradačac imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja ukupne površine cca 5 duluma, na lokalitetu Škorići. Požar je lokaliziran i ugašen.

Grad Gračanica. Vatrogasna jednica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara na kotlovnici u privatnom stambenom objektu, u naselju Donja Lohinja. Požar je lokaliziran i ugašen.

Grad Srebrenik.  Vatrogasna jednica grada Srebrenik imala je dvije intervencije na gašenju požara i to u naselju Tutnjevac, MZ Špionica gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini te u naselju Duboki Potok, gdje je gorio dimnjak na privatnom stambenom objektu. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Kalesija. Vatrogasna jednica općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na manjoj površini, u naselju Masle. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jednica grada Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara od 17:30 do 18:40 sati, na lokalitetu Plantaža, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je sedam intervencija i to: jednu na gašenju manjeg požara u stambenom objektu, dvije na gašenju zapaljenog kabastog otpada na otvorenom prostoru te četiri na gašenju zapaljenih kontejnera sa otpadom.

 

 

 

                                    FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR