Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 04./05.02.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

u naselju Bakšaiš, gdje je gorjela trava, 

u naselju Pritoka, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, 

u ul. Bedem, gdje je gorio otpad u kontejneru, 

u naselju Izačić, gdje je gorjela trava, te 

u ul. Bosanske Nezavisnosti, gdje je gorjela kuća.

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je četiri intervencije na gašenju požara i to:

– od 15:30 do 17:10 sati, u mjestu Jezerski-Selimagića Kosa, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:40 do 19:00, sati u mjestu Ljusina-Smlatići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 20:05 do 21:05 sati, u mjestu Kubeti, gdje je gorjela trava, te

– od 22:20 do 24:00 sati, u mjestu Gornji Petrovići, gdje je gorjela trava.

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica općine Bužim imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

od 14:50 do 15:25 sati, u mjestu Donji Veladžići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te 

od 15:40 do 16:00 sati, u mjestu Pajalići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je više intervencija na gašenju požara u vremenskom intervalu od 12:35 do 17:55 sati, u naselijma Mehagići, Gnjilavac, Polje, Klen, Čajići, Kapići i Tržačka Raštela, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

od 12:40 do 14:00 sati, u mjestu Kantići-Humići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te 

od 16:15 do 17:30 sati, u mjestu Biljani-Sanica, gdje je gorjela divlja deponija otpada.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

od 17:55 do 19:05 sati, u mjestu Vrnograč, gdje je gorjela trava, 

od 20:17 do 21:25 sati, u mjestu Šabići, gdje je gorjela trava, te 

od 03:36 do 04:50 sati, u mjestu Marjanovac, gdje je gorjela kuća.

Općina Sanski Most.Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

od 18:40 do 20:20 sati, u mjestu Husimovci, gdje je gorjela trava, te 

od 21:26 do 23:00 sati, u ul. 10 oktobar, gdje je gorio dimnjak.

Tuzlanski kanton

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavca imala je intervenciju na gašenju teretnog vozila, u krugu firme „Luciana“.

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačca imala je dvije intervencije na gašenju požara u Krečanama Donjim i Kamberima, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u ul. Nesiba Malkiča, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– u Crnom Blatu, gdje je gorjelo nisko rastinje, te

– u Bukinju, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Kalesija. Vatrogasna jednica općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Lipovica, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Živinice. Vatrogasna jednica grada Živinice imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

u blizini površinskog kopa Dubrave, gdje je gorjelo nisko rastinje, te 

u mjestu Dubrave Gornje, na odlagalištu pepela.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanice imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

u MZ Miričina, gdje je gorjelo nisko rastinje i korov, te 

u MZ Orahovica, gdje je gorjelo nisko rastinje i korov.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Čaglići, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

u naselju Topuzovo Polje, gdje je gorio dimnjak, te 

u naselju Seoča, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Vareš. Vatrogasna jedinica općine Vareš imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

u mjestu Ponikva, gdje je gorio automobil, te 

u Kuli A, gdje je gorio dimnjak.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jednica općine Zavidovići imala je intervenciju na gašenju požara od 13:15 do 15:00 sati, u mjestu Ilići, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je četiri intervencije na gašenju požara i to:

u mjestu Bilješevo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, 

u mjestima Živalji i Nažbilj, gdje je gorjela šuma, te 

na autobuskoj stanici, gdje je gorio kontejner.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 15:25 do 15:55 sati, u Višićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:05 do 19:30 sati, u Adi, gdje je gorio otpad,

– od 22:19 do 22:45 sati, u Tasovčićima, gdje je gorio otpad, te

– od 03:40 do 06:55 sati, u kampu Tasovčići, gdje je gorio napušteni objekat.

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je osam intervencija na gašenju požara, i to:

– od 09:25 do 09:40 sati, u ul. Maršala Tita, gdje je gorio otpad,

– od 10:15 do 10:35 sati, u Splitskoj ulici, gdje je gorjela veš mašina u stanu,

– od 11:30 do 11:50 sati, ul. Gojka Vukovića, gdje je gorio otpad,

– od 11:45 do 12:50 sati u Hodbini, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 11:50 do 13:05 sati, na Gorancima, gdje je gorio električni stup,

– od 12:30 do 12:50 sati, u ul. Tina Ujevića, gdje je gorjela utičnica u staračkom domu,

– od 13:20 do 13:50 sati, na „Njemačkom putu“, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te

– od 21:30 do 21:40 sati, na Uborku, gdje je gorio otpad.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 12:50 do 13:20 sati, na Djevoru, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te

– od 15:05 do 16:10 sati, u Ostrošcu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Prozor-Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor-Rama imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 15:15 do 17:00 sati, u zaseoku Grubeše, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te

– od 16:00 do 17:00 sati, u selu Gmići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara od 13:00 do 14:15 sati, na Bubanj Docu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je pet manjih intervencija: tri intervencije na gašenju kontejnera sa otpadom, jednu na gašenju zapaljenih starih guma, te jednu na gašenju niskog rastinja.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

od 16:48 do 17:30 sati, u mjestu Turbe, gdje je gorio dimnjak, 

od 18:00 do 19:15 sati, u mjestu Putićevo, gdje je gorjela suha trava, te 

od 17:20 do 129:00 sati, u Novoj Biloj, gdje je gorio krov porodične kuće.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR