Saopćenje za javnost – 15.05.2014.

Putem sredstava javnog informisanja stanovništvu grada Maglaja objavljen je kontakt telefon vatrogasne jedinice Maglaj (061 829 599) na koji se mogu uputiti zahtjevi za evakuaciju.