Rukovodilac FUCZ učestvovao na okruglom stolu “Spremnost i odgovor na katastrofe u Bosni i Hercegovini”

Cilj okruglog stola bio je omogućiti dijalog među relevantnim učesnicima sa fokusom na koordinaciju odgovora na katastrofe i sistem komunikacije, odgovornost za upravljanje katastrofama na različitim nivoima vlasti i multisektorski pristup te na spremnost i kapacitete za odgovor na katastrofe. Na ovom okruglom stolu, pored Federalne uprave civilne zaštite, prisustvovali su predstavnici četiri lokalne zajednice iz BiH (dvije iz FBiH – Jablanica i Kakanj i dvije iz RS – Istočna Ilidža i Doboj), Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, entitetskih ministarstava obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite i poljoprivrede, Ministarstva sigurnosti BiH, Ureda rezidentne koordinatorice Ujedinjenih nacija u BiH, UN-ove agencije UNDP, UNICEF, FAO, UNFPA i UNESCO, kao i predstavnici ambasada Švicarske, Češke Republike, Italije, Japana i Delegacije Evropske unije. Okrugli sto je realiziran kroz dvije panel diskusije: Na prvoj je bilo riječi o državnoj spremnosti na katastrofe i kapacitetima odgovora na njih, uključujući koordinacijske i komunikacijske sisteme, kao i tehničke kapacitete, dok je na drugoj bilo govora o postojećim inicijativama za smanjenje rizika od katastrofa i mogućnostima napretka. UN u BiH, zajedno sa svojim partnerima, godinama podržava vlade u BiH u odgovoru na vanredne situacije i oporavku i izgradnji otpornosti na prirodne i druge nesreće.  Kako bi nadogradili ove napore potrebno je raditi i na rješavanju nedostataka u sistemu zaštite i spašavanja na svim nivoima, pa je i ovaj okrugli sto rezultat svih tih nastojanja.

U organizaciji Švicarske agencija za razvoj i saradnju (SDC) i UN-a u Bosni i Hercegovini u Sarajevu je održan okrugli sto na visokom nivou na temu “Spremnost i odgovor na katastrofe u Bosni i Hercegovini”.

Ovaj Okrugli sto održan je s ciljem da omogući dijalog među relevantnim učesnicima koji se fokusira na koordinaciju odgovora na katastrofe i sistem komunikacije, odgovornost za upravljanje katastrofama na različitim nivoima vlasti i multisektorski pristup, kao i na spremnost i kapacitete za odgovor na katastrofe.

Na Okruglom stolu, pored Federalne uprave civilne zaštite, prisustvovali su predstavnici četiri lokalne zajednice iz BiH (dvije iz FBiH – Jablanica i Kakanj i dvije iz RS – Istočna Ilidža i Doboj), Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, entitetskih ministarstava obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite i poljoprivrede, Ministarstva sigurnosti BiH, Ureda rezidentne koordinatorice Ujedinjenih nacija u BiH, UN-ove agencije UNDP, UNICEF, FAO, UNFPA i UNESCO, kao i predstavnici ambasada Švicarske, Češke Republike, Italije, Japana i Delegacije Evropske unije.

Zbog trenutne epidemiološke situacije broj učesnika iz svake institucije bio je ograničen pa je bilo omogućeno učešće putem interneta.

Okrugli sto je realiziran kroz dvije panel diskusije. Na prvoj je bilo riječi o državnoj spremnosti na katastrofe i kapacitete odgovora na njih, uključujući koordinacijske i komunikacijske sisteme, kao i tehničke kapacitete, dok je na drugoj bilo govora o postojećim inicijativama za smanjenje rizika od katastrofa i mogućnostima napretka.

Pragmatičnim pristupom u prvoj sesiji, u kojoj su uglavnom bili uključeni domaći stručnjaci, predstavnici lokalnih zajednica, entitetskih uprava civilne zaštite i Ministarstva sigurnosti BiH, konstatirano je da postoji niz dokumenata koji identificiraju ključne izazove u BiH. Enes Memić, rukovodilac Federalne uprave civilne zaštite, u ovoj sesiji govorio je o prednostima i nedostacima sistema zaštite i spašavanja s obzirom na različite nivoe civilne zaštite u Federaciji BiH s fokusom na koordinaciju, komunikaciju i kapacitete.

U drugoj sesiji učestvovali su predstavnici međunarodnih institucija, ambasada i donatora u Bosni i Hercegovini s ciljem adresiranja i razmatranja ulaganja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa u BiH. Kroz razmjenu iskustava i diskusiju u vezi sa trenutnom pripremljenošću i kapacitetima za odgovor na katastrofe, usvojeni su zajednički zaključci za poboljšanje koordinacije i osiguravanje adekvatnih kapaciteta za upravljanje katastrofama na različitim nivoima vlasti u BiH.

UN u Bosni i Hercegovini, zajedno sa svojim partnerima, godinama podržava vlade u Bosni i Hercegovini u odgovoru na vanredne situacije i oporavku i izgradnji otpornosti na prirodne i druge nesreće.

U 2019. godini pokrenut je zajednički program Vlade Švicarske i Ujedinjenih naroda pod nazivom  “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini” s ciljem da se pruži podrška u 10 visokorizičnih lokalnih zajednica u pripremi i prilagođavanju rizicima od katastrofa u različitim sektorima.

Na kraju ovog Okruglog stola donijeti su zajednički zaključci a, kako bi nadogradili ove napore, potrebno je raditi i na rješavanju nedostataka u sistemu zaštite i spašavanja na svim nivoima pa su i ove aktivnosti rezultat svih tih nastojanja.