Provođenje pilot projekta “Land Release“

Federalna uprava civilne zaštite je počela sa provođenjem pilot projekta “Land Release“ Tursunovo brdo u općini Teočak.

Termin „vraćanje površine korisnicima“(land release) opisuje proces primjene svih uloženih/raspoloživih napora/sredstava kako bi se identificirala i uklonila svaka prisutnost i sumnja na mine/ESZR kroz netehničko izviđanje, tehničko izviđanje i/ili čišćenje.

U izvođenju projekta angažovana su dva deminerska tima sa svom potrebnom materijalno tehničkom podrškom.

Obilaskom predmetne površine, uz izuzetnu saradnju regionalnog ureda Tuzla BHMAC-a, potvrđena je mogućnost upotrebe mašina za deminiranje.

Cilj ovog projekta je da se primjenom procedura ciljanog tehničkog izviđanja provjere postojeće informacije i prikupe nove, kako bi se u konačnom ishodu definisale stvarne granice miniranosti, koje će se deminirati,a preostali dio teritorije-zemljišta osloboditi od sumnje na opasnost od mina, te predati krajnjim korisnicima na upotrebu.

Pilot projektom “Land Release“ Tursunovo brdo ce se stanovnicima vratiti na bezbjednu upotrebu 1550000 m2 (milion i pet stotina pedeset hiljada) do sada sumnjive površine.

Ukoliko vremenske prilike budu povoljne kraj projekta je planiran u januaru 2015 godine.