Primopredaja realizovanog deminerskog zadatka “Seferovići” MAC ID 14252

Na zahtjev Općine Bugojno deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite sa sjedištem u Travniku izvršio je deminiranje  zadatka “Seferovići” MAC ID 14252, ukupne površine 1572 m².

Na navedenoj lokaciji se nalazi bazen i izvorište pitke vode, koji zbog minske opasnosti nije stavljen funkciju za potrebe lokalnog stanovništva. Nakon završetka deminerskih radova stvoreni su uslovi za sanaciju bazena i postavljanja vanjske ograde.

Radove na zadatku je otežavala gusta vegetacija, panjevi kao i oborene grane. Tokom izvođenja radova metodom „čišćenja“ pronađene su dvije ručne bombe M-75 i jedna protivpješadijska mina antimagnetna PMA-2, koje su uništene od strane tima Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava.

Primopredaja zadatka obavljena je između predstavnika Federalne uprave civilne zaštite i Centra za uklanjanje mina, a predstavnik Općine Bugojno je upoznat sa obavljenim radovima i granicama deminirane površine.