Preporuke za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za period jesen 2022. – zima 2023. godine