Preporuke za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH za 2022. godinu