Predstavnik FUCZ u Azerbejdžanu učestvovao na međunarodnoj konferenciji “Protivminska akcija: Izazovi i prilike.”

Konferenciju je organizovala ANAMA, Agencija za protivminsko djelovanje Azerbejdžana, a u njenom radu je sudjelovalo oko pedeset međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija, komercijalnih kompanija i proizvođača opreme sa oko 300 učesnika. Na sedam panela tokom konferencije podijeljena su iskustva i prezentirane teme iz različitih oblasti protivminskog djelovanja na kojima su učesnici iz svih regiona svijeta koji su suočeni sa kontaminacijom minama i eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata izložili načine na koji se nose sa ovim problemom. Predstavnik FUCZ je prezentirao način na koji se u Federaciji BiH vrši uklanjanje eksplozivnih sredstava iz speleoloških objekata i prikazao video snimljen tokom ovakvih akcija. Prezentacija je naišla na veliko interesovanje među organizacijama koje djeluju operativno na teritoriji Republike Azerbejdžan.

Predstavnik Federalne uprave civilne zaštite od 16. do 18. novembra ove godine u glavnom gradu Republike Azerbejdžan, Bakuu, učestvovao je u radu konferencije o protivminskom djelovanju pod nazivom “Protivminska akcija: Izazovi i prilike.” Konferenciju je organizovala ANAMA, Agencija za protivminsko djelovanje Azerbejdžana, a u njenom radu je sudjelovalo oko pedeset međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija, komercijalnih kompanija i proizvođača opreme sa oko 300 učesnika.

Na sedam panela tokom konferencije podijeljena su iskustva i prezentirane teme iz različitih oblasti protivminskog djelovanja na kojima su učesnici iz svih regiona svijeta koji su suočeni sa kontaminacijom minama i eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata izložili načine na koji se nose sa ovim problemom. Predstavnik Federalne uprave civilne zaštite je prezentirao način na koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine vrši uklanjanje eksplozivnih sredstava iz speleoloških objekata i prikazao video snimljen tokom ovakviih akcija. Prezentacija je naišla na veliko interesovanje među organizacijama koje djeluju operativno na teritoriji Republike Azerbejdžan.

U toku konferencije organizovana je i posjeta terenskoj bazi u gradu Agdam na oslobođenim teritorijama Karabaha na kojima su učesnici upoznati sa organizacijom, resursima, procedurama i metodama koje se primjenjuju u operacijama humanitarnog deminiranja i uklanjanja eksplozivnih sredstava na ovom području.