Predstavnici FUCZ učestvovali u IMPULS radionici pod nazivom “Prezentacija nacrta Zakona o infrastrukturi prostornih podataka IPP”

Ova radionica je nastavak edukacije na polju prostornih podataka, a predstavljene su aktivnosti IMPULS projekta i važnost izrade Registra izvora prostornih podataka i Registra subjekata te uspostavljanje servisa i portala. Prezentiran je i prednacrt Zakona o IPP-u FBiH i rezultati Projekta i analiza prikupljenih podataka i potreba za aktivniji rad subjekata IPP-a u području prostornih podataka i dogovoreni sljedeći koraci u realizaciji zajedničkog cilja – uspostavi IPP-a FBiH.

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, u Mostaru je 16. januara 2018. godine održana IMPULS nacionalna radionica na temu “Prezentacija nacrta Zakona o infrastrukturi prostornih podataka”.

U ovoj radionici su učestvovali predstavnici 22 institucije FBiH, uključujući i predstavnike Federalne uprave civilne zaštite (dva predstavnika) i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Ova radionica je nastavak edukacije na polju prostornih podataka, a predstavljene su aktivnosti IMPULS projekta i važnost izrade Registra izvora prostornih podataka i Registra subjekata te uspostavljanje servisa i portala. Također, od strane Švedske geodetske uprave Lantmäteriet, putem Skypea, prezentirana su iskustva iz Švedske u pripremi i provedbi zakona o IPP-u (infrastruktura prostornih podataka), dok je Državna geodetska uprava Republike Hrvatske predstavila iskustva u provedbi INSPIRE direktiva i cjelokupan put razvoja NIPP-a u Hrvatskoj.

Prezentiran je i prednacrt Zakona o IPP-u FBiH i rezultati Projekta i analiza prikupljenih podataka i potreba za aktivniji rad subjekata IPP-a u području prostornih podataka i dogovoreni sljedeći koraci u realizaciji Projekta.

Nakon prezentacija i diskusije zaključeno je da je potrebno održati što više ovakvih radionica kako bi se institucije povezale u zajedničkom cilju – uspostavi IPP-a FBiH.