Predstavnici FUCZ učestvovali na dvodnevnom seminaru pod nazivom “Saradnja sa Agencijom za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske – DEMA“

U organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH i Federalne uprave civilne zaštite, a pod pokroviteljstvom Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske – DEMA, u Neumu je, 20. i 21. oktobra, održan dvodnevni seminar na temu “Saradnja sa Agencijom za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske – DEMA“.

Predstavnici Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH su polaznicima ovog seminara prezentirali Odluku o organizaciji civilne zaštite EU i EU Smjernice za podršku zemlje domaćina u prijemu međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju. 

Gosp. Šefik Muhić, predstavnik Agencije DEMA je, u okviru svog predavanja, upoznao prisutne sa načinom planiranja u vanrednim situacijama u Kraljevini Danskoj i drugim zemljama EU.
Takođe je bilo govora o odbrani od poplava i ulozi Civilne zaštite (KUCZ i Federalna uprava civilne zaštite) za vrijeme prirodnih nesreća (poplava i klizišta) u 2014. godini.

{loadposition 28102015}

Ovaj seminar je jedna od planiranih obuka iz oblasti rizikobaziranog dimenzioniranja za strukture zaštite i spašavanja u BiH koje se izvode u skladu sa ranije popisanim Aneksom Memoranduma o saradnji, za period 2015. – 2017. godina, između Ministarstva sigurnosti BiH i Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske-DEMA.
Seminaru su prisustvovali predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Republičke uprave civilne zaštite RS, Federalne uprave civilne zaštite i svih kantonalnih uprava civilne zaštite iz Federacije BiH.