Predato 1 550 000 m2 oslobođene površine krajnjim korisnicima

Federalna uprava civilne zaštite je 23.12.2014 godine izvršila svečanu primopredaju krajnjim korisnicima zadatak „Tursunovo brdo“, općina Teočak u sklopu pilot projekta „Land release“ (vraćanje površine korisnicima).

Primopredaju je izvršio direktor FUCZ Fahrudin Solak načelniku općine Teočak Tajibu Muninoviću, a između ostalih prisustvovali su direktor KUCZ TK Zdenko Tadić, šef RU Sarajevo Šaban Sejfić sa saradnicima iz RU Tuzla iz Centra za uklanjanje mina u BiH (BH MAC), pripadnici deminerskih timova FUCZ i drugi gosti.

Federalna uprava civilne zaštite je otpočela sa radom na ovom Projektu u septembru 2014.godine i predstavlja jedan od najvažnijih projekata od rata do danas u pogledu obima površine koja se predaje na korištenje 1 550 000 m2 (milion i petsto pedeset hiljada kvadratnih metara), sigurnosti u radu, uloženih sredstava i tehnike izvođenja radova.

{loadposition 29122014}

U procesu rada, pronađeno je i uništeno 46 komada protiv-pješadijskih mina i 18 komada različitih neeksplodiranih ubojnih sredstava (ručne bombe, tromblonske mine, minobacačke mine i drugo).

Termin „vraćanje površine korisnicima“(land release) opisuje proces primjene svih uloženih/raspoloživih napora/sredstava kako bi se identificirala i uklonila svaka prisutnost i sumnja na mine/ESZR kroz netehničko izviđanje, tehničko izviđanje i/ili čišćenje.

Cilj ovog projekta je da se primjenom procedura ciljanog tehničkog izviđanja provjere postojeće informacije i prikupe nove, kako bi se u konačnom ishodu definisale stvarne granice miniranosti, koje će se deminirati, a preostali dio teritorije-zemljišta osloboditi od sumnje na opasnost od mina, te predati krajnjim korisnicima na upotrebu.

U sklopu ovog projekta, FUCZ je angažovala 4 deminerska tima, mašinu za standardno uznemiravanje zemljišta i pse za otkrivanje eksploziva.

Pored deminerskih kapaciteta bila je angažovana i teška mehanizacija FUCZ sa kamionima, gdje se vršila sanacija terena radi nesmetanog pristupa miniranim površinama.

FUCZ nastavlja sa aktivnostima PMA u skladu sa vremenskim uslovima.