Poziv za dostavu komentara i prijedloga izmjena na Nacrt pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite

Pravilnik i obrasci za dostavu prijedloga se nalaze na linku ispod teksta, odakle se mogu i preuzeti u digitalnoj formi.