Poziv za dostavljanje komentara na nacrte podzakonskih propisa

Poziv za dostavljanje komentara na nacrte podzakonskih propisa

Federalna uprava civilne zaštite, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), izradila je:

1) nacrt Programa obuke i osposobljavanja za dobrovoljne vatrogasce, kao i sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasace,

2) nacrt Pravilnika o obliku i sadržaju službene iskaznice (legitimacije) profesionalnog vatrogasca.

Molimo sve zainteresirane, da svoje primjedbe i sugestije na predložene nacrte navedenog Programa, odnosno Pravilnika, dostave na: e-mail: fucz@fucz.gov.ba ili poštom na adresu: ulica Vitomira Lukića broj 10, 71 000 Sarajevo, najkasnije do 27.02.2015. godine, koristeći obrazce koji možete preuzeti putem sljedećih linkova:

Obrazac komentari na Pravilnik

Obrazac komentari na Program

Putem sljedećih linkova možete preuzeti tekstove nacrta dokumenata:

Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice (legitimacije) profeisonalnog vatrogasca

Program obuke i osposobljavanja, sadržaj, način i program polaganja stručnog ispita