Počelo čišćenje NUS-a rasutog u bivšem vojnom kompleksu u Žunovnici

Postupajući po zahtjevu upućenom od strane općine Hadžići, Federalna uprava civilne zaštite je dana 30.10.2014 godine na području bivšeg vojnog objekta Žunovnica započela uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava koja su nakon bombardovanja koje su izvršile NATO snage 1995. godine rasuta na ovom području.

{loadposition 31102014}

Rad se izvodi na veoma teškom i složenom terenu na kojem je pored kontaminacije rasutim neeksplodiranim ubojnim sredstvima, te prisustva minskih polja moguća i kontaminacija municijom sa probojcima od osiromašenog uranija.

Kako bi preduprijedili neželjene posljedice koje bi moglo izazvati uklanjanje i uništavanje NUS-a na ovoj lokaciji, Federalna uprava civilne zaštite je poduzela obimne sigurnosne mjere. Na uklanjanju NUS-a angažovana su tri tima za uništavanje eksplozivnih sredstava, dok je za slučaj da dođe do otkrivanja prisustva osiromašenog uranija u zadatak uključeno osoblje Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te Jedinica za RHB dekontaminaciju Federalne uprave civilne zaštite.

Zadatak se izvodi na površini od 9.000 metara kvadratnih koja je obrasla gustom vegetacijom, a već za prvih nekoliko sati rada, na pretraženoj površini od približno 2000 metara kvadratnih pronađeno je i uklonjeno 46 komada neeksplodirnih granata kalibra od 76mm do 155mm.

Ovo nije prvi angažman Federalne uprave civilne zaštite na području Žunovnice. Tokom 1999. i 2000. godine timovi FUCZ vršili su uklanjanje i uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava sa saobraćanica unutar ovog vojnog kompleksa prilikom čega su uništili oko 3.500 komada NUS-a.

Predviđeno je da pretraga površine koja je predmet rada u zadatku koji se trenutno izvodi, ukoliko vrijeme dozvoli bude izvršena za 3-5 radnih dana.