Održana 54. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite

Na ovoj sjednici FŠCZ, kojom je predsjedavao zapovjednik Toni Kraljević, usvojena je odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći Općini Drvar koja se dodjeljuje općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća i odluke o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Novoimenovani načelnik FŠCZ, direktor FUCZ Aldin Brašnjić, na početku sjednice  obratio se prisutnim članovima Štaba i zahvalio im na dosadašnjem radu sa željom za budućom uspješnom saradnjom. Na ovoj sjednici donijete su i Odluke o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.za potrebe opremanje i obučavanje federalnih specijaliziranih jedinica i službi zaštite i spašavanja. Usvojen je i prijedlog Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2024. godini i Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije BiH za prošlu godinu. Sve odluke i prijedlozi usvojeni su jednoglasno.

U prostorijama Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u Sarajevu održana je 54. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavao zapovjednik Toni Kraljević.

Novoimenovani direktor FUCZ Aldin Brašnjić koji je postavljenjem na mjesto direktora FUCZ-a, preuezo i funkciju načelnika FŠCZ-e, je pozdravio prisutne članove Štaba i zahvalio im se na dosadašnjem radu sa željom za budućom uspješnom saradnjom.
Na prijedlog Federalne komisije za procjenu štete usvojena je odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći Općini Drvar koja se dodjeljuje općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća.
Usvojeni su prijedlozi mišljenja na Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2024. godini i na Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za period 2023. godinu.

Prisutni članovi Štaba usvojili su i odluke o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za potrebe opremanja službe zaštite i spašavanja Crvenog križa/krsta Federacije BiH,Službe za spašavanje sa visina – Gorske službe spašavanja Federacije BiH, Službe za seizmologiju i hidrologiju, i Službe za radiološku, hemijsku i biološku zaštitu.

Usvojene su i odluke o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za potrebe opremanja službe zaštite i spašavanja Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje na vodi, Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje pod vodom, Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima, Federalne specijalizirane jedinice za ispumpavanje vode pumpama velikog kapaciteta, Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje iz ruševina – jedinica za urbano traganje i spašavanje – USAR tim, Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje i podršku iz zraka, za izvođenje obuke Specijalizirane jedinice za spašavanje i podršku iz zraka, za opremanje Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje od radioloških, hemijskih i bioloških opasnosti – RHB te za izvođenje obuke za spašavanje u zimskim uslovima za sezonu 2024/2025 godini.

Na ovoj sjednici FŠCZ usvojene su i odluke o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za potrebe opremanja službe zaštite i spašavanja za izvođenje obuke članova Federalnog štaba civilne zaštite, za izvođenje obuke članova komisije za procjenu štete (općinske/gradske, kantonalne i federalna), za učešće na međunarodnim i domaćim vježbama, obukama, treninzima, konferencijama, simpozijima i akcijama zaštite i spašavanja i za potrebe izvođenja obuke pripadnika Crvenog križa/krsta Federacije BiH.

Sve odluke i prijedlozi na 54. redovnoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite usvojeni su jednoglasno.