Održan sastanak rukovodioca FUCZ sa direktorima kantonalnih uprava CZ u FBiH

Sastanak sa direktorima kantonalnih uprava CZ u FBiH održan je na poziv rukovodioca Federalne uprave civilne zaštite. Cilj sastanka bio je dogovor i koordinacija budućih hitnih aktivnosti vezanih za pripremljenosti vatrogasnih resursa za gašenje velikih šumskih i drugih požara otvorenog prostora i međusobnom pružanju pomoći. Razgovarano je i o predstojećim aktivnostima na izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu te o incijativi za izradu cjelovite analize stanja u oblasti zaštite i spašavanja u FBiH koja podruzumijeva prikupljanje podataka u kantonima, općinama i gradovima kao i utvrđivanja prioritetnih potreba za organizovanjem, opremanjem, obučavanjem i osposobljavanjem struktura zaštite i spašavanja.

Rukovodilac Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Murat Baručija sa saradnicima danas se u prostorijama FUCZ u Sarajevu sastao sa direktorima kantonalnih uprava civilne zaštite na području Federacije BiH.

Radnom sastanku koji je održan na poziv rukovodioca Federalne uprave civilne zaštite odazvali su se svi direktori kantonalnih uprava CZ u FBiH ili njihovi predstavnici, a zbog dogovora i koordinacija budućih hitnih aktivnosti govorilo se o pripremljenosti vatrogasnih resursa za gašenje velikih šumskih i drugih požara otvorenog prostora i međusobnom pružanju pomoći. Razgovarano je i o predstojećim aktivnostima na izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu te o incijativi za izradu cjelovite analize stanja u oblasti zaštite i spašavanja u Federaciji BiH koja podruzumijeva prikupljanje podataka u kantonima, općinama i gradovima kao i utvrđivanja prioritetnih potreba za organizovanjem, opremanjem, obučavanjem i osposobljavanjem struktura zaštite i spašavanja.

Sudionici ovog sastanka poseban naglasak stavili su na potrebu razvijanja i unaprjeđenja međusobne saradnje i solidarnosti, pružanja pomoći tokom protivpožarne sezone i velikih šumskih požara otvorenog prostora na svim nivoima te pojednostavljenja složenih procedura traženja pomoći uz zaključak da je potrebno kontinuirano održavati koordinacijske sastanke i edukacije određenih struktura civilne zaštite koje su potrebne svim kantonima kako bi borba sa požarima i njihovo gašenje bilo što uspješnije i efikasnije.