Održan Kurs o upravljanju kritičnim incidentnim situacijama kojem su prisustvovali uposlenici Federalne uprave civilne zaštite

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini je u Sarajevu, od 04. – 12.09.2014. godine, organizovala operativni kurs o upravljanju kritičnim incidentim situacijama, koji su uspješno apsolvirali i uposlenici Federalne uprave civilne zaštite.

Kurs je finansiran kroz Program antiterorističke pomoći Vlade SAD i imao je za cilj teoretski i paktično pojačati znanje profesionalaca iz šire oblasti sigurnosti u Bosni i Hercegovini u upravljanju incidentnim situacijama, uzrokovanim prirodnim i drugim nesrećama, terorističkim napadom i drugim kritičnim incidentima.

{loadposition 16092014}

U pogledu stukture polaznika kursa, učesnici su bili profesionalci u službi u oblastima javne sigurnosti, odbrane, civilne zaštite, zdravstva i drugim organima uprave, službama, agencijama i insitucijama, koji, na nivou taktičke i operativne komande i rukovođenja, učestvuju u aktivnostima odgovora na incidentne situacije, zaštitu i spašavanje ili su podrška tim snagama.

Prema programu rada ovog operativnog kursa učesnicima je predstavljen sistemski pristup komandovanja i koordinacije prilikom incidenta, koji inkorporira najbolje prakse iz rada policije, vojske i drugih stručnih organizacija, kao i upravljanje prilikom incidenta na temelju naučenih lekcija iz prethodnih incidentnih situacija.

Ključni element sistema upravljanja incidentnim situacijama je upravo prioritetno postavljanje ciljeva i provođene osnovnih koraka prilikom upravljanja incidentom.

Instruktori, predstavnici Ureda za protivterorističku pomoć (ATA) Vlade SAD-a, su tokom teoretskog dijela obuke naglasili važnost komande i operacija, koordinacije i podrške (sigurnost, planiranje i logistika), kao i multisektoralnu saradnju, odnosno usklađivanje djelovanja različitih institucija i agencija na zajedničkom zadatku.