Na današnjem sastanku potvrđena spremnost u odgovoru na moguće poplave usljed najavljenih obilnih padavina

Nakon najavljenih padavina od 12. do 16. maja i mogućih poplava FUCZ inicirala je  sastanak koji se danas održao sa predstavnicima Agencije za vodno područje rijeke Save, Federalnog hidrometeorološkog zavoda i Zavoda za geologiju.

– Najavljene količine padavina nisu zanemarive i nećemo sjediti skrštenih ruku. Već nekoliko dana pratimo prognoze i možemo odgovoriti na sve što nas zadesi. U ponedjeljak se može očekivati pojava bujica na manjim vodotokovima i zato je potrebno skrenuti pažnju svima koji borave u njihovoj blizini i izvode neke radove da te radove maksimalno smanje, da uklone sve ono što može predstavljati problem u samom protoku rijeke da ne bi došlo do akumuliranja otpada, granja ili bilo čega drugog, kako ne bi došlo do urušavanja mostova kao što je to bilo u februaru na rijeci Željeznici. Sve ove agencije su i inače u stalnom kontaktu i sarađuju a u situacijama mogućih poplava i drugih nesreća ta se saradnja podiže na još veći nivo. Ovo je preventivni sastanak da vidimo koliko najavljene padavine mogu imati negativan uticaj na okolinu, stanovništvo i materijalna dobra. Svakako, nakon današnjeg sastanka može se zaključiti da nema razloga za paniku i brigu, ali ništa ne treba prepustiti slučaju pa ćemo u narednom periodu stalno biti prisutni na terenu, locirati popave i fokusirati se na određene lokalitete – kazao je direktor Solak.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju provode se u skladu s Federalnim operativnim planom odbrane od poplava pa su na današnjem sastanku sve nadležne institucije pozvane da se narednih dana ponašaju u skladu sa svojim obavezama.

Zbog najavljenih padavina od 12. do 16. maja i mogućih poplava, Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) inicirala je i danas održala vanredni sastanak sa predstavnicima Agencije za vodno područje rijeke Save, Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH i Federalnog zavoda za geologiju.

Kako je istaknuto na ovom sastanku, najava padavina u narednim danima uvjetovala je potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na području rijeke Save u FBiH a Agencija za vodno područje rijeke Save nekoliko puta dnevno detaljno analizira trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na području rijeke Save te prognozu vremena za naredna četiri dana. Stoga se očekuje povećanje vodostaja na svim rijekama u području rijeke Save u BiH, posebno na području Unsko-sanskog kantona, srednjeg i donjeg toka rijeke Bosne s mogućnošću dostizanja nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama.

Direktor Federalnog hidrometeorološkog zavoda Almir Bijedić kazao je da su na slivu Une prognozirane padavine i da će biti poplava, ali ne onih kao iz 2014. godine. Naglašeno je da će obilne padavine biti izražene 12., 13. i 14.maja. Dosta poslova od 2014. godine je realizirano a do kraja godine svi nasipi će biti završeni. Vrh vodnih valova prognozira se u ponedjeljak, 13. maja, za rijeku Unu te utorak, 14. maja, za rijeku Sanu i Bosnu. Rečeno je da je maj uvijek kritičan, snijeg se otapa pa je tlo zasićeno vodom zbog čega svaka jača kiša može izazvati poplave.

Predstavnik Federalnog zavoda za geologiju je kazao kako se mogu očekivati odroni zemljišta u slivu Une, a kad je riječ o stjenovitom terenu, kao što je to slučaj u toku rijeke Bosne, mogu se očekivati pomjeranja tla i klizišta, ali tu veliku ulogu igra i ljudski faktor. Naglasio je kako je najčešći uzrok za ove nepogode ljudski faktor, odnosno nelegalna sječa i gradnja, odvod i dovod vode te iskopi kanala za kanalizicione sisteme.

Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite, istakao je da su izvučene pouke iz 2014. i da su uprave civilnih zaštita spremne na moguće poplave.

– Najavljene količine padavina nisu zanemarive i nećemo sjediti skrštenih ruku. Već nekoliko dana pratimo prognoze i možemo odgovoriti na sve što nas zadesi. U ponedjeljak se može očekivati pojava bujica na manjim vodotokovima i zato je potrebno skrenuti pažnju svima koji borave u njihovoj blizini i izvode neke radove da te radove maksimalno smanje, da uklone sve ono što može predstavljati problem u samom protoku rijeke da ne bi došlo do akumuliranja otpada, granja ili bilo čega drugog, kako ne bi došlo do urušavanja mostova kao što je to bilo u februaru na rijeci Željeznici. Sve ove agencije su i inače u stalnom kontaktu i sarađuju a u situacijama mogućih poplava i drugih nesreća ta se saradnja podiže na još veći nivo.  Znači, ovo je preventivni sastanak da vidimo koliko najavljene padavine mogu imati negativan uticaj na okolinu, stanovništvo i materijalna dobra. Svakako, nakon današnjeg sastanka može se zaključiti da nema razloga za paniku i brigu, ali ništa ne treba prepustiti slučaju pa ćemo u narednom periodu stalno biti prisutni na terenu, locirati popave i fokusirati se na određene lokalitete – kazao je direktor Solak.

Federalna Uprava civilne zastite uputila je dopis Kantonalnim upravama civilne zaštite, a one Općinskim službama civilne zastite, kako bi se stanovništvo u područjima u kojima se zbog obilnih padavina očekuje povećanje vodostaja upozorilo a nadležne institucije poduzele sve potrebne mjere.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju provode se u skladu s Federalnim operativnim planom odbrane od poplava pa su na današnjem sastanku sve nadležne institucije pozvane da se narednih dana ponašaju u skladu sa svojim obavezama.