Međunarodna saradnja civilnih zaštita IPA 2 program

U okviru IPA programa 2 nastavljen je razvoj međunarodne saradnje Civilnih zaštita u okviru obučavanja, zaštite i spašavanja.

Tim povodom su u Ankari (Turska) organizovana dva kursa: ADT Follow Up i OMT Fo low up u period od 13 do 17 aprila 2015 godine.

{loadposition 16052015}

Učesnici su bili iz zemalja regiona (BiH, Crna Gora, Srbija, Republika Kosovo, Makedonija, Albanija) i zemlje domaćina (Turska).

U toku kursa, učesnici su se osvrnuli na naučeno iz prethodnih kurseva i usvojili nova znanja i tehnike, a sve u svjetlu međunarodne koordinacije organizacije podrške u akcijama zaštite i spašavanja.

Iskoristili smo gostoprimstvo domaćina I njihovu želju da svoje znanje stečeno kroz iskustvo podijele sa nama a i da nam pokažu bogati arsenal opreme koju posjeduju u segmentu zaštite I spašavanja od zemljotresa.

Sigurno je da ovakva vrsta saradnje, obuke i razmjene iskustava institucijama Civilne zaštite daje zasluženi kredibilitet i postavlja ih na jedno od vodećih mjesta kada je u pitanju spašavanje i zaštita ljudskih života i dobara.