Kurs operatera za uklanjanje kasetne municije

U organizaciji Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), od 07.04. do 10.04.2015., organiziran je kurs operatera za uklanjanje kasetne municije.

Kurs je održan u Sarajevu u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite, a praktične vježbe su izvođene na poligonu kasarne Rajlovac.

{loadposition 19052015}

Obuku su pohađala ukupno 32 polaznika (iz Federalne uprave civilne zaštite prisustvovala su 24 polaznika, a iz Republičke uprave civilne zaštite RS – 8 polaznika).

Predavanja i izvođenje praktičnih vježbi obavili su eksperti Federalne uprave civilne zaštite.

Zajednička obuka operatera FUCZ i RUCZ RS je dokaz dobre saradnje struktura civilne zaštite na entitetskom nivou u skladu sa Sporazumom o saradnji potpisanim 2010. godine.

Prema procjenama, u Bosni i Hercegovini je, još uvijek, kontaminirano kasetnom municijom 8,76 km2 površine koja je prijetnja stanovništvu i onemogućava korištenje resursa, pa će osposobljavanje dodatnih operatera za uklanjanje kasetne municije sasvim sigurno biti u službi što bržeg i efikasnijeg riješavanja ovog problema.