FUCZ učestvovala na NATO vježbi “Sjeverna Makedonija 2021”

Vježba “Sjeverna Makedonija 2021” koju su zajednički organizovali NATO-ov Euroatlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe (EADRCC) i Centar za upravljanje kriznim situacijama Sjeverne Makedonije, izvedena je od 20. do 23. septembra 2021. godine na području Ohrida i Struge u Sjevernoj Makedoniji. Ovoj vježbi prisustvovali su predstavnici 27 država članica NATO-a i partnera te 16 regionalnih i međunarodnih organizacija čiji su timovi za odgovor u kriznim situacijama uvježbavali svoje sposobnosti tokom prirodnih nesreća velikih razmjera. Scenario koji se zasnivao na snažnom zemljotresu koji je pogodio stanovništvo Ohrida i Struge i kritičnu infrastrukturu u široj okolini kombinovao je operacije traganja i spašavanja i omogućio timovima da rade zajedno u odgovoru na poplave, hemijske, biološke ili radiološke incidente i kampanji protiv dezinformacija. Pripadnici FUCZ i ovaj put su pokazali spremnost, znanje i profesionalan odnos u odgovoru na ovakve nesreće u ulogama koje su im povjerene u ovoj vježbi.

Od 20. do 23. septembra 2021. godine na području Ohrida i Struge u Sjevernoj Makedoniji održana je vježba “Sjeverna Makedonija 2021” koju su zajednički uspješno organizovali NATO-ov Euroatlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe (EADRCC) i Centar za upravljanje kriznim situacijama Sjeverne Makedonije.

Ovoj vježbi prisustvovali su predstavnici 27 država članica NATO-a i partnera te 16 regionalnih i međunarodnih organizacija čiji su timovi za odgovor u kriznim situacijama uvježbavali svoje sposobnosti tokom prirodnih nesreća velikih razmjera. Scenario koji se zasnivao na snažnom zemljotresu koji je pogodio stanovništvo Ohrida i Struge i kritičnu infrastrukturu u široj okolini kombinovao je operacije traganja i spašavanja i omogućio timovima da rade zajedno u odgovoru na poplave, hemijske, biološke ili radiološke incidente i kampanji protiv dezinformacija.

Među učesnicima ove vježbe bio je i tim Federalne uprave civilne zaštite od 8 ljudi sa potrebnom opremom (šest pripadnika Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje na vodi, jedan evaluator i jedan član NICS tima).

Prvi put u Sjevernoj Makedoniji održala se hibridna vježba s terenskim i komandno-štabnim aktivnostima, ali i panel diskusije o Civilno-vojnoj podršci u vanrednoj situaciji i lekcijama iz odgovora na katastrofu za vrijeme COVID-19 na kojima je učestvovao i rukovodilac FUCZ P.O. Vlade FBiH.

Osim Federalne uprave civilne zaštite na vježbi su iz BiH učestvovali i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Oružanih snaga BiH i Republičke uprave civilne zaštite RS.

Cilj ove vježbe bio je poboljšanje nacionalne i kolektivne spremnosti, interoperabilnosti i otpornosti u vanrednim situacijama u katastrofama. Također je pružena prilika da se testira upotreba NATO-ovog sistema za naprednu regionalnu koordinaciju u nesrećama (NICS) koja olakšava koordinaciju odgovora na katastrofe u realnom vremenu među državama iz regiona Zapadnog Balkana ali i testiranje Memoranduma o razumijevanju o olakšavanju vitalnog prekograničnog prevoza koji omogućava “brzi” prelazak granice hitnih medicinskih timova i drugih međunarodnih hitnih službi.

Pripadnici FUCZ i ovaj put su pokazali visok nivo spremnosti, znanja i profesionalan odnos u odgovoru na prirodne nesreće velikih razmjera u ulogama koje su im povjerene u ovoj vježbi te interoperabilnost u radu sa pripadnicima drugih timova. Iskustva stečena na ovoj vježbi, koristit će pripadnicima FUCZ u narednom periodu prilikom planiranju i realizaciji zadataka u zaštiti i spašavanju

Na kraju vježbe svim učesnicima uručeni su i certifikati.

Prvi put ove godine NATO-ova vježba odgovora na katastrofe EADRCC održana je u državi članici NATO –a, Republici Sjevernoj Makedoniji koja je bila zemlja partner kada je zatražila da bude domaćin događaja. Zbog pandemije COVID-19 vježba je morala da se odloži dva puta, a u međuvremenu je Sjeverna Makedonija u martu 2020. godine postala 30. saveznik NATO-a.