FUCZ prva u Evropi u operacijama humanitarnog deminiranja uvela detektor mina sa podzemnim radarom-ALIS

Detektor ALIS je FUCZ isporučen u okviru projekta “Uvođenje lakog i ekonomičnog detektora mina sa dvojnim senzorom-ALIS” kojeg u finansirao NATO savez putem programa NATO SPS-Nauka za mir i sigurnost. Projekat, pored FUCZ, realizuju Institut TNO iz Holandije i Univerzitet Tohoku iz Japana. Detektor ALIS je posljednji korak u evoluciji sistema za otkrivanje mina koji objedinjava standardni metal detektor spregnut sa podzemnim radarom kojim upravlja algoritam sintetičke radarske blende. Ovaj napredni sistem omogućava trodimenzionalnu vizualizaciju objekta detektovanog ispod površine tla i na taj način čini detekciju i uklanjanje mina mnogo sigurnijom, dok je konačni cilj uvođenja ove tehnologije povećanje brzine rada bez narušavanja sigurnosti i kvaliteta rada deminera. Cilj projekta koji se provodi u BiH je izrada procedura za upotrebu protokola za akreditovanje i planova obuke za ovaj uređaj koji bi trebali omogućiti njegovu širu upotrebu u operacijama humanitarnog deminiranja. U dosadašnjem toku izvršena su inicijalna ispitivanja i prilagođavanja uređaja specifičnim geografskim, pedološkim i meteorološkim uslovima, te obuke trenera i operatera iz FUCZ. U nastavku projekta planirano je operativno ispitivanje ovog uređaja koje će biti provedeno u dvije faze, najprije sa dva, a potom sa četiri detektora ALIS na deminerskim radilištima na cijelom prostoru FBiH. Planirani završetak ispitivanja je kraj 2023. godine. Iako su se do sada slični uređaji u ograničenom obimu koristili u vojnim operacijima, ovo je prva testna upotreba podzemnog radara u operacijama humanitarnog deminiranja u Evropi.

Na deminerskom zadatku Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ)  “Kozlovac” u općini Ilijaš po prvi put je u operacije humanitarnog deminiranja uveden detektor mina sa podzemnim radarom-ALIS. Ovaj detektor je Federalnoj upravi civilne zaštite isporučen u okviru projekta “Uvođenje lakog i ekonomičnog detektora mina sa dvojnim senzorom-ALIS” kojeg u potpunosti finansirao NATO savez putem programa NATO SPS-Nauka za mir i sigurnost. Projekat, pored Federalne uprave civilne zaštite, realizuju Institut TNO iz Holandije i Univerzitet Tohoku iz Japana.

Detektor ALIS ili Advaned Landmine Imaging System je posljednji korak u evoluciji sistema za otkrivanje mina. On objedinjava standardni metal detektor spregnut sa podzemnim radarom kojim upravlja algoritam sintetičke radarske blende (Synthetic Radar Aperture). Ovaj napredni sistem omogućava trodimenzionalnu vizualizaciju objekta detektovanog ispod površine tla. Ta osobina čini detekciju i uklanjanje mina mnogo sigurnijom, a konačni cilj uvođenja ove tehnologije je povećanje brzine rada bez narušavanja sigurnosti i kvaliteta rada deminera.

Cilj projekta koji se provodi u Bosni i Hercegovini je izrada procedura za upotrebu protokola za akreditovanje i planova obuke za ovaj uređaj koji bi trebali omogućiti njegovu širu upotrebu u operacijama humanitarnog deminiranja. U dosadašnjem toku izvršena su inicijalna ispitivanja i prilagođavanja uređaja specifičnim geografskim, pedološkim i meteorološkim uslovima, te obuke trenera i operatera iz Federalne uprave civilne zaštite. U nastavku projekta planirano je operativno ispitivanje ovog uređaja koje će biti provedeno u dvije faze, najprije sa dva, a potom sa četiri detektora ALIS na deminerskim radilištima na cijelom prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Planirani završetak ispitivanja je kraj 2023. godine.

Iako su se do sada slični uređaji u ograničenom obimu koristili u vojnim operacijima, a uređaj ALIS se pored Bosne i Hercegovine ispituje i u Kambodži i Kolumbiji, ovo je prva testna upotreba podzemnog radara u operacijama humanitarnog deminiranja u Evropi.