Federalna uprava civilne zaštite učestvuje u petodnevnoj simulacijskoj vježbi “Koordinacija 2021”

Pored FUCZ vježba uključuje i druge nadležne institucije iz sistema zaštite i spašavanja svih nivoa vlasti u BiH u saradnji sa nevladinim organizacijama. U vježbi učestvuje i ekspertni tim iz Sjedinjenih Američkih Država sastavljen od predstavnika inžinjerijskog korpusa Vojske SAD-a (USACE) i Inicijative CMEP (Civil Military Emergency Program) Tima SAD-a, te predstavnika Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama države Maryland uz posredovanje Kancelarije za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH. Cilj vježbe je testiranje sistema koordinacije, rukovođenja i postojećih planova između i na različitim nivoima bh. vlasti u odgovoru na vanredne situacije, odnosno u slučaju razornog zemljotresa na području BiH i susjednih zemalja.

Federalna uprava civilne zaštite učestvuje u simulacijskoj vježbi za stolom “Koordinacija 2021” koja se u skladu sa Programom bilateralne saradnje Bosne i Hercegovine (BiH) i Sjedinjenih Američkih Država, izvodi u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu od 21. do 25. juna 2021. godine.

Vježba uključuje nadležne institucije iz sistema zaštite i spašavanja svih nivoa vlasti u Bosni i  Hercegovini u saradnji sa nevladinim organizacijama (NVO).

U ovoj simulacijskoj vježbi zaštite i spašavanja učestvuje i ekspertni tim iz Sjedinjenih Američkih Država sastavljen od predstavnika inžinjerijskog korpusa Vojske SAD-a (USACE) i Inicijative CMEP (Civil Military Emergency Program) Tima SAD-a, te predstavnici Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama države Maryland uz posredovanje Kancelarije za odbrambenu saradnju (ODC Bosnia) Ambasade SAD-a u BiH.

Cilj vježbe je testiranje sistema koordinacije, rukovođenja i postojećih planova između i na različitim nivoima vlasti u odgovoru na vanredne situacije.

Štabovi entiteta i Brčko distrikta BiH u toku vježbe će biti na svojim lokacijama pa će tako Federalni štab civilne zaštite planirane aktivnosti u toku vježbe sprovoditi sa lokacije na Stupu u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite.

 

Scenarij simulacijske vježbe “Koordinacija 2021”, koji će se realizovati bez aktivnosti na terenu, nastao je kao rezultat jednogodišnjeg rada kroz veliki broj radionica o planiranju vježbi u vanrednim situacijama, odnosno razornog zemljotresa na području BiH i susjednih zemalja.