Federalna uprava civilne zaštite deminirala dodatnih 51.596 m2

Na području općine Vogošća  izvršena je primopredaja deminerskog zadatka „Kuta 2 “ ukupne površine 51.596 m2 na kojem su bili angažovani deminerski timovi  iz Sarajeva, Goražda, Travnika (deminerski tim uzorkovanje) i mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta sa dvije mašine za deminiranje. Zadatak je rađen metodom tehničkog izviđanja. Predmetno područje je bilo između linija konfrontacije i intezivnih ratnih dejstava. Zadatak je karakterističan po velikoj prisutnosti metala koji je dodatno otežavao rad deminera, također na zadatku je pronađena i kasetna municija što je zahtjevalo dodatni angažman deminera.

Lokacija zadatka obuhvata površinu djelimično obraslu šumom na sjeverozapadnim padinama kote 830. Preko rizične površine proteže se trasa dalekovoda koji je u funkciji. U blizini predmetne lokacije sa južne strane, Općina Novi Grad planira planira izgradnju Memorijalnog kompleksa Žuč posvećenog pripadnicima Armije BiH.

Tehničkim izviđanjem lokacije stvorilil su se uslovi za bezbjedno korištenje i održavanje dalekovoda, makadamskog puta i obližnjih stambenih objekata koji su smješteni sa sjeverne i istočne strane završenog zadatka. Također stvorili su se uslovi za bezbjednu izgradnju i održavanje budućeg Memorijalnog kompleksa.

Prilikom tehničkog izviđanja deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite pronašli su i uklonili 88 komada neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS-a), 3 komada KB1 (kasetna municija) i jedna PP mina PMR-2A.

Uništavanje pronađenih minsko eksplozivnih sredstava izvršeno je od strane timova za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) Federalne uprave civilne zaštite.

Primopredaja  deminiranog zadatka je obavljena između predstavnika Federalne uprave civilne zaštite i Centra za uklanjanje mina, a predstavnici Općine Vogošća upoznati su sa obavljenim radovima i granicama deminirane površine. Prilikom predaje definisane su postignute granice zadatka kao i način obilježavanja.