Federalna uprava civilne zaštite deminirala 96.366m2

Na području općine Pale-Prača izvršena je primopredaja deminerskog zadatka „Brdarići 1“ ukupne površine 96.366 m2 na kojem su bili angažovani deminerski timovi iz Goražda, Tuzle, Sarajeva kao i POEK tim Federalne uprave civilne zaštite. Predmetno područje je bilo između linija konfrontacije. Površina predmetne lokacije se nalazi neposredno uz naseljene objekte sela Brdarići u kojem živi veći broj lokalnog stanovništva. Nakon tehničkog izviđanja predmetne lokacije otklonjena je opasnost za stanovništvo sela Brdarići koje se bavi poljoprivrednom djelatnošću. Neposredno uz rizičnu površinu se nalazi lokalni put koji povezuje selo Brdarići sa Pračom. Ovaj put se koristi od strane lokalnog stanovništva jer je jedina komunikacija prema selu Brdarići. Tehničkim izviđanjem također je otklonjena opasnost za stanovništvo koje se svakodnevno kreće navedenim putem.

Prilikom izvođenja radova deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite pronašli su i uklonili deset protiv pješadijskih mina (PPM) „Goraždanki“ i jedno pancirno zrno 76mm (NUS)

Uništavanje pronađenih minsko eksplozivnih sredstava izvršeno je od strane timova za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) Federalne uprave civilne zaštite.

Primopredaja  navedena zadatka je obavljena između predstavnika Federalne uprave civilne zaštite i Centra za uklanjanje mina, a predstavnici općina su upoznati sa obavljenim radovima i granicama deminirane površine. Prilikom predaje definisane su postignute granice zadatka kao i način obilježavanja