Ekspertni tim FUCZ boravio u radnoj posjeti Pirotehničkoj službi policije Republike Češke

Tokom posjete Republici Češkoj pripadnici tima FUCZ održali su radni sastanak sa direktorom Pirotehničke službe policije Republike Češke tokom kojeg je razgovarano o načinima buduće saradnje, sudjelovanja u zajedničkim misijama u Republici Češkoj i Bosni i Hercegovini, te obukama tehničara za uklanjanje eksplozivnih sredstava. Direktoru Pirotehničke službe uručena je zahvalnica za sudjelovanje češkog tima u realizaciji projekta u bivšoj kasarni Žunovnica. Pripadnici FUCZ posjetili su i Pirotehničku školu Policije Republike Češke, prostor za odlaganje eksplozivnih sredstava Čertovy Schody te policijsku jedinicu za uklanjanje eksplozivnih sredstava u gradu Česke Budjevice. Upriličena je i posjeta EOD četi u sastavu 15. Inžinjerijskog puka vojske Republike Češke gdje je održana prezentacija o radu timova za UES FUCZ, te prezentacija o iskustvima u uklanjanju i uništavanju neeksplodiranih avionskih bombi. Izraženo je obostrano zadovoljstvo na dosadašnjoj saradnji te uvjerenje da će se ona nastaviti i u budućnosti zajedničkim treninzima i sudjelovanjem u misijama na terenu.

Ekspertni tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) boravio je u petodnevnoj posjeti Pirotehničkoj službi policije Republike Češke kao nastavak saradnje ove dvije institucije. Ova posjeta uslijedila je nakon misije pirotehničkog tima češke policije koji je sa timovima za uklanjanje eksplozivnih sredstava FUCZ bio uključen u uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava na području bivše kasarne Žunovnica u općini Hadžići.

Tokom posjete Republici Češkoj pripadnici tima FUCZ održali su radni sastanak sa direktorom Pirotehničke službe policije Republike Češke tokom kojeg je razgovarano o načinima buduće saradnje, sudjelovanja u zajedničkim misijama u Republici Češkoj i Bosni i Hercegovini, te obukama tehničara za uklanjanje eksplozivnih sredstava. Ovom prilikom direktoru Pirotehničke službe uručena je zahvalnica za sudjelovanje češkog tima u realizaciji projekta u bivšoj kasarni Žunovnica.

Pripadnici FUCZ posjetili su i Pirotehničku školu Policije Republike Češke, prostor za odlaganje eksplozivnih sredstava Čertovy Schody te policijsku jedinicu za uklanjanje eksplozivnih sredstava u gradu Česke Budjevice. Tokom ovih posjeta naročita pažnja je posvećena načinu rada pripadnika češke policije na terenu, procedurama i tehničkim postupcima vezanim za zbrinjavanje eksplozivnih sredstava, te metodama obuke pirotehničara u češkoj policiji. Pripadnici FUCZ su također posjetili EOD četu u sastavu 15. Inžinjerijskog puka vojske Republike  Češke gdje je pripadnicima čete održana prezentacija o radu timova za UES FUCZ, te prezentacija o iskustvima iz Federacije Bosne i Hercegovine u uklanjanju i uništavanju neeksplodiranih avionskih bombi. U Pirotehničkoj školi policije Republike Češke i EOD četi 15. inžinjerijskog puka vojske Republike Češke pripadnicima FUCZ su predstavljene kolekcije eksplozivnih sredstava ovih ustanova te su upoznati sa metodama izgradnje kolekcija i njihove upotrebe u nastavnim i trenažnim procesima.

Tokom posjete izraženo je obostrano zadovoljstvo na dosadašnjoj saradnji te uvjerenje da će se ona nastaviti i u budućnosti zajedeničkim treninzima i sudjelovanjem u misijama na terenu.