Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačkoneretvansko kantonu, za dan 24.08.2021.godine, do 14:00 sati

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Grad Mostar. Od dežurnog PVJ Mostar, saznajemo da je trenutna situacija mirna i da nema aktivnih požara.

 

Grad Čapljina. Dio požar na području Brstine, u pravcu Dračeva  je aktivan  ali je pod nadzorom vatrogasaca.

 

Općina Konjic. Požar u rejonu  Zvekuše,  još uvijek je aktivan. Vatrogasci PVJ Konjic i pripadnici „Šumarstva Prenj“ su na terenu. Usprkos jutrošnjim  kišnim padavinama, aktivan je desni krak požarišta.

 

Općina Jablanica. Trenutno stanje  na požarištu iznad naselja  Donja Jablanica je stabilna. Povećanjem temperature očekuje se pojava požarnih čvorišta. Vatrogasci  na terenu prate stanje požarišta.

 

Općina Stolac. Požar na lokaciji Derani, još je aktivan. Ne prijeti kućama, otežano je gašenje zbog nepristupačnosti terena i minsko sumnjive površine. Na terenu su pripadnici DVD Stolac i lokalno stanovništvo koji nadziru požarište.

 

U Općinama Čitluk, Neum, Ravno i Prozor – Rama, trenutno nema aktivnih požara.

 

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR