Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačkoneretvansko kantonu, za dan 23.08.2021.godine, do 14:30 sati

POŽARI 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Ponovo se aktivirao požar na Čabulji-lokalitet Bogodola.Vatrogasci PVJ Mostar su na terenu obilaze i kontrolišu požarište.

Trenutno je aktivan požar  i na Sretnicama,vatrogasci su na terenu.

Općina Konjic. Požar na podnožju planine Zvekuše na lokalitetu Galata još uvijek je aktivan. Na gašenju požara angažovana je vatrogasna jedinica Općine Konjic, radnici Šumarstva “Prenj” d.d. Konjic i od 12:30 sati, kao pomoć u gašenju požara, a na osnovu zahtjeva Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo Općine Konjic,  priključilo se i 12 pripadnika Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara otvorenog prostora.

 Općina Stolac. Požar na području Derana  je aktivan.Gori trava, visoko i nisko rastinje, a  zbog nepristupačnosti terena onemogućeno je gašenje sa kopna. Vatrogasci su na terenu i kontrolišu požarište.

 Općina Jablanica. Stanje na požarištu iznad naselja Donja Jablanica je nešto povoljnije u odnosu na prethodne dane, porastom dnevne temperature prisutno je nekoliko požarnih čvorišta na nepristupačnom terenu  koji su manjeg inteziteta u odnosu na raniji period.

 Grad Čapljina, općine: Čitluk, Neum i Prozor – Rama trenutno nemaju aktivnih požara. 

 O S T A L O

 Federalna uprava civilne zaštite

 Hercegovačkoneretvanski kanton

 Općina Konjic. Zbog izuzetno teške situacije izazvane požarima koji su zahvatili veći prostor Zvekuše u općini Konjic, te nemogućnosti stavljanja pod kontrolu šumskog požara, Federalnoj upravi civilne zaštite dostavljen je zahtjev od strane Općinske službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo putem Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a, za angažovanjem pripadnika Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara otvorenog prostora sa pratećom opremom. U ispomoć je otišlo 12 pripadnika jedinice sa raspoloživom opremom i materijalno tehničkim sredstvima.

Federalna uprava civilne zaštite uputila je  apel Vladi kantona Sarajevo putem Kantonalne uprave civilne zaštite za pomoć u gašenju šumskog požara na području općine Konjic.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR