Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, za dan 28.07.2022.godine, do 15:00 sati

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Konjic. Još uvijek je aktivan požar u kanjonu Neretve u blizini  Boračkog  jezera. Požar je  pod kontrolom ali i dalje gore panjevi na pojedinim mjestima unutar požarišta. Na terenu su  vatrogasci  i radnici šumarstva. Za sada nije potreban angažman helikoptera OS BiH.

 

U ostalim Gradovima i Općinama HNŽ/K trenutno nema aktivnih požara.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR