Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, za dan 13.03.2022.godine, do 12:00 sati.-

 

POŽARI  

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Na području grada Čapljina trenutno su aktivni požari u Gabela Polju (šaša) i na Bivoljem Brdu (šuma).

Grad Konjic. Dana 12.03.2022. godine, oko 13:10 sati, izbio je šumski požar iznad sela Kula, prema Dabića poljanama. Prema izjavi dežurnog operativca u PVP Konjic, vatrogasci ne mogu djelovati zbog miniranosti terena.

Općina Jablanica. Dana 12.03.2022. godine, oko 15:00 sati, izbio je požar u blizini sela Zlate. Vatrogasci su, uz pomoć mještana, uspjeli presjeći požarni krak koji je napredovao iznad stambenih objekata. Otklonjena je opasnost za naselje Zlate. Borba sa vatrenom stihijom je trajala do kasnih večernjih sati. Požarna linija se u toku noći popela visoko na strmom i teško pristupačnom terenu. Jutros je akcija gašenja nastavljena. Vatrogascima pomažu mještani i lovci. Materijalna šteta nije velika, ali je prisutna velika količina dima. Jedna ekipa lovaca i planinara zajedno sa Općinskim  načelnikom  nalazi se na lokalitetu Borova gruda. Cilj  je pokušati presjeći požarnu liniju i spasiti lovačku kuću na Borovoj grudi.

 

                                                                                                                                      

  

 

 

                                                                           FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR