Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 20.07.2022.godine, do 15:00 sati

POŽARI  

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Grad Konjic. Dio požara na području Boračkog jezera stavljen je pod kontrolu. Još uvijek ima određenih manjih područja unutar požarišta koja su aktivna jer se nalaze u nepristupačnom ili miniranom dijelu terena.

Na gašenju požara angažirana vatrogasna jedinica grada Konjica i vatrogasna jedinica Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic.

U prijepodnevnim satima na gašenju požara bio angažiran i helikopter OS BiH.                                                                                                                                     

Trenutno je požarište pod kontrolom i ne prijeti stanovnicima i gospodarskim objektima. Prema usmenoj informaciji od gospodina Huseina Hodžića iz CZ Konjic, poslijepodne nije potrebna pomoć u gašenju iz zraka.

                                                                                              

Grad Stolac. Prema usmenoj informaciji iz DVD Stolac požar u Trijebnju je pod kontrolom vatrogasaca. Požar ne prijeti stanovnicima i gospodarskim objektima.

 

U ostalim općinama HNŽ/K trenutno nema aktivnih požara.

 

 

 

 

 

                                                                     FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR