Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, za dan 17.12.2022.godine, do 14:30 sati

POPLAVE

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Prema informacijama koje smo dobili od OCCZ-e i vatrogasnih postrojbi, stanje na području kantona je zadovoljavajuće. Olujno nevrijeme i obilne padavine nisu napravile veće materijalne štete. Uklonjena su porušena stabla i grane sa kolnika, a normalizirana je i elektroopskrba.

 

Zabilježen je porast vodostaja rijeka Neretve (190 cm u Glavatičevu, 745 cm u Mostaru),  Bune (263 cm na Buni), Trebižata (314 cm na Humcu) i Bregave (95 cm u Stocu),  ali za sada nema opasnosti od izlijevanja.

 

 

                                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR