Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dan 10.10.2023. godine, do 14:00 sati

POŽARI

 

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Stanje na požarištu na objektima IMK Gradačac (industrija modne konfekcije Kula) u Sarajevskoj ulici prema informacijama dobivenim u 14:02 od starješine PVJ Gradačac Siniše Boškovića je sledeće:

– jedno lice (uposlenik) zadobio je povrede u vidu opekotina i prevežen je u JZU DZ Gradačac, a stepen povreda za sada je nepoznat,

– opožareni objekti (pogon za proizvodnju i skladište gotovih proizvoda) još uvijek gore,

– okolina opožarenih objekata je stavljena pod kontrolu,

– pristup u unutrašnjost fabrike nije moguća zbog obrušavanja krova i zidova,

– KOC Tuzla kontaktira komandira PVJ Gradačac svaka dva sata,

– PVJ Srebrenik i PVJ Brčko Distrikt povučeni su sa terena.

 

 

 

                                    FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR