Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju na požarištu u Hercegovačko- neretvanskom kantonu, za dan 16.07.2022.godine u 19:00 sati,-

POŽARI 

 

Grad Čapljina. Od 08:30 sati, požar na lokaciji Šurmanaca i Bijakovića još uvijek nije ugašen. Četrdeset vatrogasaca PVP je na požarištu. Obranjene su kuće u Gornjim Šurmancima, a požar se proteže prema Bijakovićima i trenutno se radi na gašenju tog terena.

 

Općina Čitluk. U usmenoj informaciji  šefa centra I. Ostojića saznajemo sljedeće:

Požar koji je jutros od 07:30 sati, krenuo prema mjesnim zajednicama Blizanci, Krehin Gradac, Bijakovići. Šurmanci i Vijanica i dalje je aktivan. Zbog teške situacije zatražena je i Međunarodna pomoć – kanader iz Republike Hrvatske,kao i pomoć u ljudstvu OS BiH. nisu ugroženi ni objekti ni stanovništvo. Na terenu su pripadnici PVP Čitluk, DVD Čitluk,PVP Čapljina, lovci, kao i lokalno stanovništvo.

 

Grad Konjic. Požar koji je izbio jučer na Boračkom jezeru i dalje je aktivan.

U jutarnjim i popodnevnim satima u gašenju požara pomagali i helikopteri OS BiH. Nisu ugoženi objekti niti putna komunikacija Konjic-Glavatičevo.

U ostalim Gradovima i Općinama u HNŽ/K trenutno nema aktivnih požara.

 

 

 

 

 

                                                                      FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR