Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju na području Zeničko-dobojskog kantona za dan 01.06.2019. godine, do 20:30 sati

 

POPLAVE 

 

U toku dana 01.06.2019.godine, od ranih jutarnjih sati područje Kantona zahvatile su obilne kišne padavine. Padala je 8 sati bez prestanka, došlo je do pojave bujičnih voda u gradu Zenica i općinama Zavidovići i Maglaj. Vodostaj rijeke Bosne u Zenici iznosi 280 cm i za sada se održava na ovom nivou. Trenutno je kiša prestala padati i dolazi do lagane stagnacije vodostaja rijeka na području Kantona.

Grad Zenica.

U Zenici u mjestima Jagodići, Janjac, i Vardište u slivu rijeke Kočeve, došlo je do začepljenja ispod mostova i odvodnih cijevi i došlo je do preljevanja iste po putnoj infrastrukturi i prijetila plavljenju stambenih objekata. Takođe u mjestu Seoci, sliv Babine rijeke, se žačepila odvodna cijev i prouzrokovala izljevanje iste po putnoj infrastrukturi. U mjestu Pepelari pokrenulo se opet klizište koje ugrožava putnu komunikaciju prema ovom mjestu. U ulici I Zeničke Brigade, došlo je do pojave bujične vode koja se prelijevala na putnu komunikaciju. Kontaktirani gradski organi uprave nadležni za djelovanje i obaviješteni o istom.

Općina Maglaj.

U Maglaju se rijeka Jablanica izlila na lokalnu putnu komunikaciju, ali nije bilo ugroženog stanovništva. Takođe podvožnjak na ulazu u Maglaj je bio poplavljen. Obzirom da je kiša prestala padati došlo je do stagnacije i povljačenja vode u korito. Nije bilo većih problema prema riječima, šefa Službe civilne zaštite Maglaj.

Općina Zavidovići

U Zavidovićima, a na osnovu informacije koju smo dobili od dežurnog u operativnom Centru civilne zaštite, došlo je do manjih problema, zbog izlijevanja rijeke Gostović u mjestu Mahoje, gdje se rijeka izlila na putnu komunikaciju. U naselju Čumurane, zbog loše odvodnje došlo je do nakupljanja vode na putnoj infrastrukturi. U mjestu Biljačić, došlo je do slijeganja putne komunikacije, tako da su samo teretna motorna vozila mogla saobraćati. Sada se već stanje normalizuje i došlo je do povlačenja rijeke Gostović u korito.

  

 

  OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE