Dopuna sažetka redovnog izvještaja izvještaja o stanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, za dan 03.08.2022.godine, do 15:00 sati.-

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Konjic.

Iz CZ  Konjic doznajemo da je i dalje aktivan požar na Borcima, gore panjevi i velike klade, teren je miniran i vatrogasci ne mogu ući u isti kako bi pogasili  ostatke požarišta. Za sada nema opasnosti od širenja požara.

 

Općina Neum.

Kako doznajemo iz OC Neum situacija na požarištu je teška. Sve raspoloživo ljudstvo i tehnika su na terenu te sudjeluju i lokalni dobrovoljci te pojačanja iz susjednih općina BIH i RH. Gori trava i nisko rastinje na širem području sela Prapratnica prema selu Zelenikovac. Za sada stanovništvo i domovi nisu ugroženi, a u opasnosti su dalekovodi. Situaciju dodatno pogoršava vjetar i nepristupačnost terena.

Još uvijek je potrebna pomoć helikoptera i kanadera.

U ostalim Gradovima i Općinama HNŽ/K trenutno nema aktivnih požara.

 

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR