Dopuna sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 23./24.07.2023. godine, do 13:30 sati

POŽARI

 

Zeničko-dobojski kanton

 

Na osnovu inofmacije koju smo dobili od dežurnog MUP-a ZDK-a, dana 24.07.2023.godine u 13,25 sati, informisani smo da je u toku gašenje požara u privatnom preduzeću „PLIN promet“, Zenica, koja se nalazi u mjestu Čajdraš, gdje postoji mogućnost zapaljenja tanka sa 15 t plina. Vatrogasci su na terenu kao i pripadnici PU Zenica.

 

 

 

                                                           FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR