Direktor FUCZ Aldin Brašnjić sastao se sa premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem

Federalna uprava civlne zaštite ima važnu ulogu u sistemu zaštite i spašavanja a kako u svojoj nadležnosti ima i operacije humanitarnog deminiranja i uklanjanja NUS-a koje provode deminerski timovi FUCZ time je njen značaj još veći.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić primio je danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu direktora Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Aldina Brašnjića.

Na sastanku, kome je prisustvovao i Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, razgovarano je o stanju u Federalnoj upravi civilne zaštite s ciljem upoznavanja premijera Nikšića o poduzetim aktivnostima u periodu od naimenovanja direktora Brašnjića.

Federalna uprava civlne zaštite ima važnu ulogu u sistemu zaštite i spašavanja a kako u svojoj nadležnosti ima i operacije humanitarnog deminiranja i uklanjanja NUS-a koje provode deminerski timovi FUCZ time je njen značaj još veći .

Tokom ovog sastanka, jedna od tema razgovora bile su i federalne specijalizirane jedinice koje su, u skladu sa Uredbom Vlade FBiH, najvećim dijelom sastavljene od deminera FUCZ koji se obučavaju i certificirani su za najkompleksnije spasilačke zadatke i misije u skladu sa standardima i smjernicama Evropske unije te su kao takvi interoperabilni za rad sa timovima i specijaliziranom opremom u bilo kojoj zemlji u kojoj se ovi standardi primjenjuju. Zbog toga  opremanje i obučavanje kako deminerskih timova tako i federalnih specijaliziranih jedinica mora biti kontinuirano i planski provedeno kako bi timovi u oba segmenta bili efikasni u odgovoru na nesreću.

Problem nedostatka ljudskih i materijalnih resursa u FUCZ, posebno u operativnom dijelu, je nešto na čemu će FUCZ, uz pomoć Vlade FBiH, raditi u narednom periodu.

Premijer Nikšić je istakao važnu ulogu FUCZ u operacijama humanitarnog deminiranja i zaštite i spašavanja i rekao da će kao premijer Federacije BiH nastaviti pružati podršku radu ove Uprave kako bi ona bila što bolja i efikasnija u odgovoru na prirodne i druge nesreće.