Deminiranjem izvorišta Staračka Rijeka omogućena rekonstrukcija kaptaže pitke vode koja opskrbljuje naselje Starić i veći dio općine Kladanj

Završetkom ovog deminerskog zadatka čija je površina iznosila 506 m2 stvoreni su preduslovi za rekonstrukciju kaptaže pitke vode koja opskrbljuje naselje Starić i veći dio urbanog dijela Kladnja sa oko 800 domaćinstava. Čišćenjem ove lokacije uklonjena je i minska opasnost za radnike vodovoda koji vrše održavanje kaptaže, radnike komunalnog preduzeća Kladanj, šumare i slučajne prolaznike.

Na osnovu zahtjeva Općine Kladanj o prioritetnom deminiranju deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite Tuzla B završio je zadatak “Starić-Koturača” na lokalitetu izvorišta Staračka Rijeka koje se nalazi 15 kilometara jugoistočno od centra ove Općine.

Površina ovog deminerskog zadatka iznosila je 506 m2 a njegovim završetkom stvoreni su preduslovi za rekonstrukciju kaptaže pitke vode koja opskrbljuje naselje Starić i veći dio urbanog dijela Kladnja sa oko 800 domaćinstava. Čišćenjem ove lokacije uklonjena je minska opasnost za radnike vodovoda koji vrše održavanje kaptaže, radnike komunalnog preduzeća Kladanj, šumare i slučajne prolaznike.

Na ovom deminerskom zadatku na kome je pronađena protivpješadijska mina PMA-2 deminiranje je otežavala povećana koncentracija metala zbog toga što su objekat kaptaže, kao i stubovi ograde izrađeni od armiranog betona.

Federalna uprava civilne zaštite kao izvođač radova sa granicama očišćene površine upoznala je predstavnike Općine Kladanj kao krajnjeg korisnika.