Deminerski timovi FUCZ završili zadatak “Golubić Aerodrom” kod Bihaća

Deminerski zadatak na lokaciji Golubić-Aerodrom kod Bihaća koji je završio deminerski tim FUCZ “Bihać B” rađen je još 2005. godine od strane deminerske organizacije MEDECOM. U martu 2019. godine na predmetnoj površini pronađena je mina PROM nakon čega je BH MAC uputio zahtjev za angažovanje deminerskih kapaciteta FUCZ kako bi se pregledala utvrđena rizična površina koja je prvobitno iznosila 1.520 m2, a naknadno je utvrđeno da očišćena površina iznosi 1.803 m2. Na ovom deminerskom zadatku, čija lokacija se nalazi u neposrednoj bilizini kuća, nisu pronađena minsko-eksplozivna sredstva.

Deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) “Bihać B” završio je deminerski zadatak “Golubić Aerodrom” koji se nalazi na području Grada Bihaća.

Ovaj predmetni zadatak rađen je još 2005. godine od strane deminerske organizacije MEDECOM. U martu 2019. godine na predmetnoj površini pronađena je mina PROM nakon čega je BH MAC uputio zahtjev za angažovanje deminerskih kapaciteta FUCZ kako bi se pregledala utvrđena rizična površina koja je prvobitno iznosila 1.520 m2, a naknadno je utvrđeno da očišćena površina iznosi 1.803 m2. FUCZ je angažovala mašinski tim koji je sa akreditovanom mašinom izvršio skidanje nabačenog sloja zemlje i šuta sa predmetne površine do nultog nivoa, nakon čega je deminerski tim “Bihać B” pristupio manuelnom čišćenju.

Na ovom deminerskom zadatku, čija lokacija se nalazi u neposrednoj bilizini kuća, nisu pronađena minsko-eksplozivna sredstva.

Primopredaja je obavljena između predstavnika FUCZ i Centra za uklanjanje mina (BH MAC), a predstavnik Grada Bihaća je upoznat sa obavljenim radovima i granicama deminirane površine.