Deminerski timovi FUCZ završili zadatak deminiranja u ilidžanskom naselju Donji Kotorac i uklonili jedanaest eksplozivnih sredstava

Manuelnom metodom čišćenja deminirano je 973 m2, a pregiranjem 137 m2. Pronađene su četiri protivtenkovske mine TMA-4 i sedam komada NUS-a. Deminiranjem predmetne površine otklonila se sumnja o postojanju mina i stvoreno je sigurno okruženje za mještane ovog naselja, nesmetano korištenje parcela i stambenih objekata u neposrednoj blizini, bezbjedno korištenje Međunarodnog aerodroma Sarajevo i putne komunikacije.

Na lokalitetu Donji Kotorac, koja se nalazi 1,5 km jugoistočno od Ilidže, deminerski (Sarajevo B-1), Plant (mašinski tim) i POEK (Psi za otkrivanje eksploziva)  tim FUCZ očistili su 1.110 m2 sumnjive površine. U toku zadatka mještani dijela ovog naselja bili su izmješteni, a otežavajuće okolnosti deminerima predstavljala je blizina piste Sarajevskog aerodroma, kao i blizina saobraćajnice.

Manuelnom metodom čišćenja deminirano je 973 m2, a pregiranjem 137 m2. Pronađene su četiri protivtenkovske mine TMA-4 i sedam komada NUS-a.

Rizična površina obuhvatala je prostor koji je u toku proteklog rata bio linija razgraničenja sa kojim graniče idividualni stambeni objekti, poljoprivredno zemljište koje se obrađuje, Međunarodni aerodrom Sarajevo, kao i putna komunikacija Butmir –Donji Kotorac-Lukavica.

Deminiranjem predmetne površine otklonila se sumnja o postojanju mina i stvoreno je sigurno okruženje za mještane ovog naselja, nesmetano korištenje parcela i stambenih objekata u neposrednoj blizini, bezbjedno korištenje Međunarodnog aerodroma Sarajevo i putne komunikacije.