Deminerski timovi FUCZ završili zadatak deminiranja na lokaciji „Novi Grad-Lještrak“ u općini Odžak

Na radilištu lokacije Novi Grad-Lještrak u općini Odžak, površine 166.390,00 m², tehnički izviđene površine 165.090,00 m², očišćeno je 1.300,00 m² na dijelu gdje su pronađene mine PMA-2, PMA-3, te uništen NUS – ručne bombe, minobacačka mina, trenutni tromblon i upaljač UPMR-2AS.

B timovi Orašje, Tuzla i Žepče, koji su bili uključeni u ovaj zadatak, manuelno su pregledali 85.890,00 m², dok je Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta, sa mašinom MV-4, obavio mašinsku pripremu na površini od 80.500,00 m². Na ovom zadatku je bio angažovan i dio POEK tima (psi za nalaženje mina sa vodičima) na probijanju bočnih staza na mehanički pripremljenoj površini zadatka.

Realizaciju ovog zadatka je otežavala poplava i voda u kanalu gdje je dio radilišta bio pod vodom.

Očišćena površina je poljoprivredno zemljište i šuma koje je dijelom vraćeno stanovnicima na korištenje, a dio koji nije vraćen, još je pod minama i NUS-om.

Načelnik općine Odžak, na osnovu zaključka Štaba CZ Odžak, uputio je pismo u kome traži da se, u skladu sa mogućnostima, u planu budućeg rada FUCZ ponovo uvrsti općina Odžak i da FUCZ angažira Mašinski tim za uklanjanje ruševina (PLANT) u cilju stvaranja uvjeta za povratak izbjeglih i raseljanih domaćinstava.

{loadposition 31082015}