Deminerski timovi FUCZ završili zadatak deminiranja i očistili „Lateralni kanal Gajevi” u općini Orašje

Na lokaciji Gajevi u općini Orašje, manuelno je pregledano 22.085,00 m², mehanički pripremljeno 11.750,00 m², očišćeno 6.354,00 m² od ukupno 33.835,00 m² sumnjive površine, a pronađen je jedan kom. NUS-a (artiljerijski projektil).

Na zadatku su bili angažirani deminerski tim FUCZ „Orašje B” sa osam deminera, mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom MV-4 sa dva operatera na mašini, i PLANT tim sa oklopnim utovarivačem koji je radio dva dana i izvršio uklanjanje otpadnog materijala oko porušenih kuća i pomoćnih objekata.

Zadatak su otežavale i prolongirale vremenske neprilike kada je vodena stihija prilikom izlijevanja rijeke Save poplavila Lateralni kanal, zbog čega je radilište jedno vrijeme bilo zatvoreno, pa su morale biti angažirane četiri pumpe za ispumpavanje vode.

Očišćena lokacija predata je lokalnoj vlasti kako bi mogli izgraditi most za povezivanje naselja Draganovci-Gajevi-Vidovice, a sa očišćenim kanalom vodna zajednica u Orašju odradiće i odvodnju oborinskih voda u rijeku Savu.

Prethodno su deminerski timovi FUCZ na istoj lokaciji u naselju Gajevi, u periodu 2012. do 2015. godine, očistili čitavo selo (15 kuća sa 26 pomoćnih objekata), nakon čega su stvoreni uslovi za povratak predratnih stanovnika (raseljeni od 1992. do 1995. godine), u naselja Draganovci i Gajevi, na parcele i njive koje su odmah poorali i zasijali. Na oba zadatka pregledano je 206.762,00 m² sumnjive površine.

{loadposition 26082015}