Deminerski timovi FUCZ očistili lokaciju koja putem povezuje Međeđu Gornju u Federaciji BiH i naselje Skipovac u Republici Srpskoj

Na lokaciji Međeđa Gornja u općini Gradačac (Tuzlanski kanton), očišćeno je 4.973,00 m² sumnjive površine i predato lokalnoj vlasti na korištenje.

Na ovom zadatku čišćenja lokacije koja putem povezuje ova dva naselja, bili su angažovani B tim Orašje, sa šest deminera, i PLANT tim sa oklopnim utovarivačem.

PLANT tim je izvršio uklanjanje nasipa otpadnog materijala uz put na dijelu rizične površine i nakon deminiranja ga vratio na prethodno mjesto.

Pronađena su i dva upaljača PP mina i dva komada NUS-a.

Čišćenjem ove putne komunikacije omogućeno je mještanima iz Međeđe Gornje, i povratnicima iz naselja Skipovac, svakodnevno kretanje putem, pristup njivama, voćnjacima i šumama (mještani u oba naselja žive isključivo od poljoprivrede), te obnovu i rekonstrukciju infrastrukture, sanaciju grobalja i drugih sakralnih objekata.

{loadposition 02092015}