Deminerski timovi FUCZ očistili 40.529 m2 sumnjive površine u blizini „Doma oslobodilaca“ na Žuči

Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi FUCZ iz Sarajeva, Goražda, Travnika i Busovače. Tehničkim izviđanjem predmetne lokacije stvoreni su uslovi za bezbjedno kretanje posjetilaca „Doma oslobodilca na Žuči, nesmetano korištenje makadamskog puta, te sigurno kretanje lokalnog stanovništva. Na ovom zadatku pronađena su 34 komada različitog NUS-a (neeksplodirana ubojna sredstva) i tri PP (protivpješadijske) mine (1x PMR-2A, 1xPMA 3, 1xPMR-2AS). Pronađena minsko-eksplozivna sredstva na ovom zadatku uklonili su i uništili  timovi za UES FUCZ. Radove na zadatku je usporavala velika koncentracija metala i dodatni pregled na KB-1 (kasetna bomba) čije prisustvo je detektovano na završenim deminerskim zadacima u ovom području.

Na području Ugorskog u općini Vogošća završen je deminerski zadatak  “Kuta” ukupne površine 40.529 m2. Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) iz Sarajeva, Goražda, Travnika i Busovače.

Definisano rizično područje obuhvatalo je zemljište obraslo šumom na sjevernim padinama Golog brda. U blizini predmetne lokacije općina Novi Grad izgradila je Memorijalni kompleks posvećen pripadnicima Armije BiH. Sa jugozapadne strane ove lokacije nalazi se makadamski put prema Golom brdu koji lokalno stanovništva svakodnevno koristi.

Tehničkim izviđanjem predmetne lokacije stvoreni su uslovi za bezbjedno kretanje posjetilaca „Doma oslobodilaca“ na Žuči, korištenje makadamskog puta, te kretanje lokalnog stanovništva.

Na ovom zadatku pronađena su 34 komada različitog NUS-a (neeksplodirana ubojna sredstva) i tri PP (protivpješadijske) mine (1x PMR-2A, 1xPMA 3, 1xPMR-2AS). Pronađena minsko-eksplozivna sredstva na ovom zadatku uklonili su i uništili  timoviza UES FUCZ.

Radove na zadatku je usporavala velika koncentracija metala i dodatni pregled na KB-1 (kasetna bomba) čije prisustvo je detektovano na završenim deminerskim zadacima u ovom području.