Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite završili zadatke deminiranja na lokacijama Dobrenica 3, Jezero-Srbljani, Samarevci 1, Samarevci 3 i Sokolac-Ćulumak u općini Bihać

Na području općine Bihać, od početka 2015. godine, timovi FUCZ-e, na pet zadataka ukupno su deminirali površinu od 262.901.m², na kojoj je pronađeno 40 mina i četiri NUS-a.

Na pet radilišta, koje se nalaze južno od grada Bihaća, na tromeđi prigradskih naselja Sokolac, Golubić i Dobrenica, deminerski timovi FUCZ-e uklonili su nekoliko desetaka mina i NUS-a.

Na deminiranoj površini pronađene su 33 mine PMA-1A, sedam komada PMR-2A, te NUS–ručna odbrambena bomba, dvije minobacačke mine (82 mm) i jedan kumulativni tromblon.

Timovi Bihać A, Bihać B, Sarajevo B, koji su bili uključeni u ove zadatke, manuelno su pregledali 75.561,00 m², dok je Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta, sa mašinama MV 4 i PT 300, obavio mašinsku pripremu na površini od 187.340,00 m².

Na zadatku, na lokaciji Dobrenica 3, bio je angažovan i POEK tim (psi za otkrivanje eksploziva ) sa dvije prege (psi sa vodičima).

Na lokaciji Sokolac-Ćulumak očišćene su dvije kuće i još dvije okućnice koje su se nalazile na rizičnoj površini.

Očišćena je i obala rječice Dobrenice, čime je omogućen prilaz jer je ona prirodno mrjestilište autohtone vrste potočne pastrmke.

Očišćena površina dijelom je poljoprivredno zemljište, a dijelom šuma.

Završetkom ovih zadataka deminirani prostor vraćen je lokalnom stanovništvu na korištenje čime je stvoreno sigurnije okruženje za život.

Deminiranjem na lokaciji Jezero-Srbljani 1 omogućila se gradnja spomen-obilježja koje će se postaviti kao uspomena na mještanina koji je na ovoj lokaciji nastradao od mine (PROM).

{loadposition 17092015}