Građanima Bosne i Hercegovine čestitamo
25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine.
Federalna uprava civilne zaštite