Zaposlenim u strukturama civilne zaštite, pripadnicama i pripadnicima jedinica i službi civilne zaštite te članicama i članovima Štabova civilne zaštite upućujemo čestitke povodom 1. marta – Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine.
Federalna uprava civilne zaštite, zajedno sa strukturama civilne zaštite na svim nivoima, uprkos brojnim poteškoćama, kontinuirano radi na osposobljavanju i obučavanju svih onih koji su uključeni u sistem zaštite i spašavanja. Zahvaljujući tim aktivnostima pokazali smo spremnost da odgovorimo na nesreće i njihove posljedice koje su nas zadesile u protekloj godini, koja je u cijelom svijetu, pa tako i kod nas, obilježena pojavom i širenjem koronavirusa (Covid-19).
Tokom 2020. godine Federalna uprava civilne zaštite je, pored niza aktivnosti koje je poduzimala u ovim vanrednim okolnostima, nastavila raditi na izgradnji i jačanju sistema zaštite i spašavanja i podizanju svijesti građana kako bi se obezbijedila što efikasnija zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i drugih nesreća.
Federalna uprava civilne zaštite